Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

Neit
Każda zmiana niesie ból niezależnie od tego jak bardzo sobie jej życzyliśmy, bowiem każde rozstanie, każdy pożegnanie jest małą śmiercią. Jednak nowe życie można zacząć tylko wtedy, gdy dokonaliśmy podsumowanie dotychczasowego życia.
— Anatol France
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
Neit
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Neit
6217 7f43 500
Neit
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.

July 10 2015

Neit
4786 b93d
Reposted frommaim-me maim-me viainsanedreamer insanedreamer
Neit
4837 6082 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation
Neit
4841 0ddb 500
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation

July 09 2015

Neit
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Neit
1538 08cd
Neit
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Neit
6075 1d08
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacemek cemek
Neit
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacemek cemek
Neit
7241 44fa
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaavooid avooid
Neit
7227 61c6
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viaavooid avooid
Neit
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaavooid avooid
Neit
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viagwiazdeczka gwiazdeczka
Neit
7377 f187
Reposted fromoutline outline viaavooid avooid
Neit
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl